Гідрологічний заказник “Гнилий Ріг”

“Гнилий Ріг” — гідрологічний заказник місцевого значення в Україні, об’єкт природно-заповідного фонду Хмельницької області. Розташований у межах Ізяславської міської громади Шепетівського району Хмельницької області, на схід від села Комини.

Заказник був створений 2000 року з метою збереження в природному стані лісового урочища з типовим для північної частини Малого Полісся екотопом, місць оселення рідкісних і червонокнижних видів флори і фауни, а також підтримки гідрологічного балансу регіону. Він є однією з найбільших природно-заповідних територій в Хмельницькій області.

Тут охороняється характерний для Малого Полісся комплекс соснових і вільхово-березових лісів та боліт у долинах р. Гнилий Ріг та її правої притоки. У заказнику зростають типові для вологих лісів види рослин – калган, плаун булавовидний, веснівка дволиста, білоус стиснутий, а також і регіонально рідкісні – осока кульконосна та ситник розчепірений.

Ця територія особливо ціна також і великою кількістю локалітетів червонокнижних представників флори: підсніжника звичайного, цибулі ведмежої та болотних орхідей – пальчатокорінників.

Фауна басейна річки Гнилий Ріг та її берегів відносно різноманітна. Із копитних тут часто зустрічаються лосі звичайні (ЧКУ), кабани, козулі, з інших ссавців – лисиці, зайці-русаки, лісові куниці, білки, кроти, ондатри, які селяться в норах по берегах річки, а також бобри. Найпоширенішими хребетними є птахи (більше 20 видів). Із земноводних зустрічаються жаби трав’яниста та гостроморда (остання з Додатку ІІ Бернської конвенції), гадюка, вуж звичайний та тритон та інші.

Тож даний природний комплекс безумовно є цінним осередком охорони біорізноманіття Малого Полісся та має важливе природоохоронне, наукове, гідрологічне і водорегулююче значення.

За інформацією На­ці­ональ­ного при­род­ного парку «Ма­ле По­ліс­ся»